AVÍS LEGAL

Titularitat de la pàgina web <Rutes Ramon Llull>
Els noms dels dominis www.rutasramonllull.com, www.rutasramonllull.es www.rutesramonllull.com i www.rutesramonllull.cat estan registrats a favor d’IRU SL, amb CIF B-57436909 i domicili social al carrer Músic Alonso, 18, 4t B, 07008 Palma (Illes Balears); telèfon +34 902 501 983 i correu electrònic iru@iru.cat.

Aquesta pàgina web és una iniciativa d’IRU S.L. Neix amb uns objectius fonamentalment didàctics i va adreçada a un públic preferentment juvenil. Per aconseguir-ne la permanència i manteniment a la xarxa, IRU SL es reserva el dret de demanar la col·laboració d'agents institucionals o privats, el logotip dels quals hi podria aparèixer.

Condicions d’ús
1. Amb aquestes condicions d'ús, IRU SL regula l'accés a aquesta pàgina web, a la informació que s'hi presenta i al seu ús per part dels usuaris de la Xarxa.

2. Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.

3. L'ús del lloc web, així com de la informació que s’hi presenta, és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se IRU SL a publicar les noves condicions d'ús al web en el menor temps possible, si fos el cas.

4. L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com l’ús de la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar IRU SL dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació aliens a la seva voluntat.

5. IRU SL no serà responsable dels errors en l'accés al lloc web o als seus apartats però posarà tota la diligència possible perquè els errors no es produeixin.

6. IRU SL es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat a aquesta pàgina web, en raó de l'eventual necessitat d'efectuar-hi operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7 .- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d’IRU SL i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Tots els texts, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de IRU SL, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa per part d’IRU SL, llevat que s'indiqui el contrari. L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8 .- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena al lloc web Rutes Ramon Llull estarà sotmès a les següents condicions:
No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis continguts en aquest lloc web.
No s'establiran deep-links amb aquest lloc web ni amb els seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
Sota cap circumstància, IRU S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
Qualsevol hiperenllaç a aquesta web, s'efectuarà a la pàgina principal.

9. Política de privadesa o protecció de dades.

A. Dret d'informació.
Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web Rutes Ramon Llull a través de qualsevol dels seus dominis. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), IRU SL, titular del lloc web, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per IRU SL i sota la seva responsabilitat.

B. Finalitat
Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per IRU SL amb la finalitat principal de facilitar als joves l'organització de viatges relacionats amb Ramon Llull i, en general, fomentar el coneixement i la difusió de l’obra i figura del savi.

C. Consentiment de l'usuari
L'enviament de dades personals amb l'ús del bloc i de l'espai de creació de la web o, si s’escau, de missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades, opinions i expressions artístiques, així com la possible eliminació de continguts que, a criteri de IRU SL, resultin manifestament contraris a l'esperit didàctic i cultural de la web.

D. Seguretat
IRU S.L. manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. IRU SL es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes al bloc i a l'espai de creació, d'acord amb la legislació aplicable.

E. Galetes i IP
L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'Ip l'ús dels quals permet a IRU SL recollir dades a efectes estadístics com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini del qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això l'usuari, si ho desitja, pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.
F. Spamming
IRU S.L. no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

G. Dret d'oposició, correcció i actualització de dades
L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la, si les dades són errònies, i a donar-se de baixa. Aquests drets poden fer-se efectius en línia a l'adreça de correu electrònic iru@iru.cat o bé a l'adreça postal Músic Alonso, 18, 4t B, 07008 Palma (Illes Balears).

10 .- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. IRU S.L. es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar-ne les condicions d'accés, així com els continguts que s'hi inclouen, o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'opinions o obres gràfiques de creació.

11 .- La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma (Illes Balears).

--------------------------------------------------------------------------------

Copyright

IRU S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web Rutes Ramon Llull a través de qualsevol dels seus dominis: www.rutasramonllull.es , www.rutasramonllull.com , www.rutesramonllull.cat i www.rutesramonllull.com.