Filósofo e científico

Páxina iluminada dunha edición de El árbol de la ciencia (1635), de Ramón Llull. Gravado. J. Bedmar/Iberfoto. Photoaisa.

De mozo, Llull non se formou na escolástica propia das universidades medievais. En realidade era autodidacta. Foi un dos primeiros intelectuais europeos que escribiron sobre filosofía, teoloxía e ciencia en lingua vulgar (catalán, no seu caso). Investigador, divulgador, polemista e conciliador.

Realiza achegas metodolóxicas en astronomía, xeometría, física, medicina, etc., disciplinas que formula como novas á luz da Ars. Foi precursor do sistema combinatorio (considerado hoxe como a base conceptual da informática) e do holismo (ciencias interdisciplinares e integración das ciencias), que defende no Arbre de la ciència (‘Árbore da ciencia’).

Rexeitou as ciencias puramente fantásticas ou esotéricas como a alquimia e, non obstante, deu protagonismo a unha astronomía moi próxima á astroloxía, así como á cábala hebraica. O seu pensamento pode ser cualificado de utópico por incorporar unha vontade decidida de construír un mundo mellor.

 

Citas de Ramon Llull

 
«Fuxe antes do príncipe malo que da serpe»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull foi visto como un precursor do pensamento combinatorio, básico na informática moderna.
 

Últimas creacións