La Sapiència

Praza de Sant Jeroni, 1. Nesta fundación social consérvanse numerosos escritos lulianos, algúns de gran valor. Sobre o portal de acceso vese un relevo que representa unha escena evocativa da lenda de «la mata escrita» de Randa. No centro do patio interior hai unha escultura de Llull (1929).

 

Citas de Ramon Llull

 
«Non vivas dos demais e vivirás libre»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull deixou a súa familia e a vida mundana en 1262 para dedicarse en corpo e alma á conversión dos «infieis».
 

Últimas creacións