Mosteiro da Real

RAMON LLULL NA REAL

Ramon Llull efectuou diversas estancias no mosteiro de Santa Maria ou de San Bernat da Real, que posuía unha biblioteca notable. Entre 1265 e 1269, os frades vitorianos da Real aconséllanlle a lectura de San Anselmo e de San Agustín, abríndose nel o espírito de contemplación, a especulación doutrinal e as ansias de apostolado e de martirio. En 1274 permaneceu alí unha longa temporada e escribiu diversos libros importantes: Art abreujada d’atrobar veritat (primeira versión da ‘Arte’), Llibre d’Ave Maria e o Llibre del Gentil i dels tres savis. No seu testamento, Ramon Llull doou a súa biblioteca persoal ao mosteiro da Real.

DESCRICIÓN

O mosteiro de Santa Maria da Real atópase ao norte da cidade de Palma, nun lugar onde a tradición sitúa o campamento das hostes do rei Xaime I nas semanas previas ao asalto á Madina Mayurqa musulmá. Trátase dun antigo mosteiro cisterciense, situado entre as estradas de Establiments e de Valldemossa. Fundouno o abade de Poblet (Cataluña) en 1239, pero non foi ata 1266 cando pasou á súa localización actual. Foi un mosteiro moi importante: o abade da Real ocupaba a segunda cadeira do Capítulo, despois do bispo. En 1835 os cistercienses abandonaron o mosteiro e en 1897 establecéronse nel os Misioneiros do Sagrado corazón, os cales crearon a valiosa Biblioteca Balear.

A igrexa é de estilo cisterciense (século XIII) con engadidos do XVII. O claustro é dos séculos XV e XVIII. Tamén se conserva a sala capitular. Hai que facer referencia, no centro do claustro, a unha estatua de Ramon Llull, obra de Andreu Orell Salvà (1952), suxeitando o Llibre d’Ave Maria

RECOÑECEMENTO PATRIMONIAL

BIC (Ben de Interese Cultural).

 

Citas de Ramon Llull

 
«Co home iracundo vale máis calar que falar»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull naceu en Mallorca tres anos despois da conquista cristiá da illa polo rei catalán Jaime I en 1229.
 

Últimas creacións