O Ars, panacea ou quimera

Roda luliana do Ars. Mosteiro de Miramar. IRU, S.L.

Cara a 1274 retírase ao Puig de Randa, un monte situado no centro de Mallorca, onde se entrega á meditación e á contemplación; alí, facendo vida de ermitán nunha cova, acontécelle a iluminación e decide escribir o seu sistema filosófico, o Ars. Dito Ars (palabra latina que significa ‘Arte’ en castelá) era unha técnica complexa, que el mesmo ideou, para interpretar a realidade, atopar a verdade e demostrala; e deste xeito xustificar a fe cristiá pola razón. E iso mediante técnicas racionais semimecánicas, de notación simbólica e de diagramas combinatorios.

A Arte, dotada dunha vocación universal e da cal fixo diferentes versións, partía de principios comúns ás tres relixións monoteístas da época (cristiá, musulmá e xudía) e tiña que ser infalible na conversión dos «infieis». Doutra banda, a Arte constituía, segundo el, un método apto para todas as áreas do saber do século XIII (teoloxía, ciencias naturais e humanas).

Tratábase dun intento, inxenuo e xenial ao mesmo tempo, de mecanizar e facer matemático o coñecemento. En todo caso, unha tarefa filosófica inxente á cal consagrou a súa vida e a súa obra literaria, de tal maneira que mesmo as súas novelas e poesías tiñan por obxectivo a divulgación teolóxica e a aproximación do lector á ‘Arte’.

 

Citas de Ramon Llull

 
«O home avaro non ten nada»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull naceu en Mallorca tres anos despois da conquista cristiá da illa polo rei catalán Jaime I en 1229.
 

Últimas creacións