Ramon Llull després de Ramon Llull

Enterrament de Ramon Llull, segons el quadre a l’oli de Miquel Bestard (1592-1633). Ajuntament de Palma.

L’obra de Ramon Llull és inabastable de tan rica i ha constituït el ferment del lul·lisme, un corrent intel·lectual iniciat pels seus deixebles i que cerca el coneixement i la difusió del seu pensament, reivindicant-ne el valor i la vigència. D’altra banda, cal dir que el prestigi de Llull va ser usat per atribuir-li obres que ell mai no va escriure (sobre alquímia, per exemple). La seva figura ha estat objecte de diverses llegendes i mistificacions al llarg dels segles. Censurat per la Inquisició, va ser recuperat per l’humanisme, la Contrareforma i, més tard, pel romanticisme. Ramon Llull va ser declarat beat per l’Església catòlica (la seva festa es commemora el 29 de març). En qualsevol cas, la figura i pensament del que ha aconseguit per mèrits propis el sobrenom de «Doctor Il·luminat», arriba amb força fins a l’actualitat.

El nom de Ramon Llull, així com l’adjectiu «lul·lià», figura avui a la capçalera d’institucions culturals de gran prestigi, especialment en territoris de parla catalana: Institut Ramon Llull, Universitat Ramon Llull, Estudi General Lul·lià, Societat Arqueològica Lul·liana.

 

Cites de Ramon Llull

 
«L’home orgullós no es coneix a ell mateix ni els altres»
 

Missatges sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull parlava català, occità, francès, àrab i llatí, i va promoure l’aprenentatge de llengües.
 

Últimos posts

 
  L’Ajuntament de Palma presenta enguany, dins l’...
 

Últimes creacions