Unha escola de linguas

Ramon Llull diríxese aos reis cristiáns para pedir o seu apoio. Breviculum, VIII. Thomas Le Myésier, 1325.

En 1275 foi chamado polo príncipe Xaime a Montpelier. Ao ano seguinte, co patrocinio do xa rei Xaime II, asiste á fundación do tan desexado colexio misional, sito no mosteiro de Miramar, en Valldemossa (costa noroeste de Mallorca); de feito, trátase dunha escola integrada por trece frades franciscanos que se dedican á aprendizaxe do árabe e da «Arte luliana».

Tamén efectúa unha longa estancia no mosteiro cisterciense da Real (Palma), onde completa a súa formación e escribe algúns libros. Nas súas obras, Llull utiliza non só o latín, senón tamén o catalá e o árabe, coa vontade de ser lido por un público laico amplo, e non tan só nas universidades, as igrexas e os conventos.

 

Citas de Ramon Llull

 
«Co home iracundo vale máis calar que falar»
 

Mensaxes sobre Ramon Llull

 
Ramon Llull naceu en Mallorca tres anos despois da conquista cristiá da illa polo rei catalán Jaime I en 1229.
 

Últimas creacións